STYRET

 

STYRET I KRÅKERØY BÅTFORENING 2016-2017

 

LEDER: Ragnar Helgesen

NESTLEDER: Jens Holberg

HAVNESJEF: Ivar Engelsviken

SEKRETÆR: Sverre Nesheim

KASSERER: Rino Jensen

VAKTSJEF: Paal Svendsen

STYREMEDLEM: Per Vinge